Černý bávo > bílej boomer

ČERNÝ BÁVO > BÍLEJ BOOMER / BLACK BEEMER > WHITE BOOMER

15 04 – 06 06 2021 | GAMPA Pardubice
@cernybavobilejboomer

w/ Tereza Brussmannová, Maria Cavina, Club Fortuna, Veronika Čechmánková, Michaela Doležalová & Linda Procházka, Monika Dorniak, Max Dvořák, Gabriela Flimmelová, Michèle Graf & Selina Grüter, Andrew Hauner, Kurt Havlík, Eliška Havlíková, Marie-Magdalena Kochová, Masha Kovtun, Olga Krykun, Pamela Kuťáková, KudlaWerkstatt, Kateřina Miturová, Martina Nosková, Ondřej Novák, Vojtěch Novák, Pink Flamingos, Kateřina Prokešová, Jack Pryce, Keya Singh, Rustan Söderling, Michaela Spružinová, Stella, Sofie Tobiášová, Ondřej Trhoň, Kateřina Turečková, Jakub Valenta

CZ — Nejlepší z možných světů jsme převzali v nejhorším z možných stavů. Všichni jsou smutní a nikdo neví proč. Vidina černýho báva selhává pod tíhou marnosti a zjištěním, že se mají špatně všichni, i ti kteří by si vlastně neměli na nic stěžovat. Se zaujetím jsme pozorovali hedonismus pozdního kapitalismu a než jsme stihli si ho dostatečně osvojit robustní kombinací drog a zdánlivě osvobozené sexuality, rozplynul se starý dobrý transatlantický způsob života na prach. Všichni se postupně zavřeli doma a nikdo nemá na nic energii ani peníze. Sebeorganizace by byla skvělá, pokud by jí někdo byl vůbec schopen. Nabídka stabilních povolání odtává rychleji než tolik oblíbené ledové příkrovy a principy gig-economy se propsaly do všech sfér života. Co jiného nám zbývá, než bědovat a posílat si desetivteřinové indexy reality. Na fňukání ale není čas – takhle se k té plné automatizaci a penězům zdarma nikdy nedohrabeme. Správní liberálové dávají palec nahoru právu rozhodovat o vlastním těle a nenarozeném plodu, rozhodne-li se ale někdo prodávat svoje nahé fotky na internetu, tak i volnomyšlenkáři v péřovce Patagonia zbystří a trochu se zamračí, jestli je to ještě v pořádku. Jako obvykle se snažíme dohnat obraz něčeho, co mezitím prošlo zásadní proměnou. Nakolik se zkušenost sex workera liší od někoho, kdo stráví celý svůj produktivní život (pro něj/ní zcela nesmyslnou) prací pro Amazon, zůstává bolestivou otázkou. Jak říká jeden mudrc na Twitteru: “dudes will say they don't respect a woman if she sells her body and then they join the military” [týpci nedokážou respektovat ženu která se prodává a pak jdou a vstoupí do armády]. Udržovat se v podrevolučním stavu myšlenkou, že čtyřicetihodinový pracovní týden v kanceláři je symbol důstojnějšího života víc než” nudes” prodávané za 10 dolarů na měsíc, není produktivní. Home is where the hatred is – home is filled with pain [kde je nenávist, tam je domov – který je plný bolesti], parafrázoval newyorský básník a proto-rapper Gil Scott-Heron jeden z prvních rodinně-motivačních citátů home is where the heart is [kde je láska, tam je domov], jehož vyšívaná provedení zcela jistě visela nad mnohými dveřmi bytů, ve kterých se přišla policie vysmát oběti domácího násilí.

EN — The best of all possible worlds is now ours, and it arrived in the worst of all possible conditions. Everyone is sad, and no one knows why. The lust for a glossy black Beemer disintegrates upon the realization that everyone is miserable, including those who are living the dream. We have been eagerly observing the hedonism of late capitalism, but before we could teach ourselves to master its strategies by means of a robust mixture of narcotics and seemingly liberated sexuality, the good old trans-Atlantic way of life turned to dust. Everyone is at home, and no one has the stamina nor the cash to keep going. What an idea, to self-organize! Too bad we all lack the ability to act. A stable job will soon be as rare as an actual glacier as the rules of the gig-economy manifest themselves across the entire spectrum of human activity. What can we do, aside from the obvious lamentations and procrastinations by means of sharing imprints of reality? But there’s no time to whine – we have full automation and free cash to implement! Hard-core liberals give a thumbs up to the pan-female struggle for autonomous control over female bodies and unborn fetuses, but even the Patagonia-jacket-wearing freethinkers frown when presented with evidence of a woman who deliberately sells her nudes online. As usual, we stumble in our efforts to catch up with the idea of something that in the meantime has already undergone a fundamental transformation. How different is the experience of a sex worker from that of a person who spends their entire productive life working for Amazon? Makes you think. As a wise man on Twitter once said: "Dudes will say they don't respect a woman if she sells her body, and then they join the military". Is it at all productive to maintain yourself in a sub-revolutionary state as you convince your own brain that a nine-to-five office job is a symbol of a more dignified life than nudes sold for $10 a month? “Home is where the hatred is – home is filled with pain,” says the O.G. poet Gil Scott-Heron, transposing the proto-motivational quote, “Home is where the heart is.” How many times have we seen these words embroidered on an old piece of fabric, looking down from above the front door of a broken home?